DETEKCIJA CURENJA VODE


Kako bi se izbegli grubi radovi i obijanje zidova i cevi, koristi se usluga koja je jedna od ključnih, koju nude vodoinstalateri, a to je detekcija curenja vode.

Uz pomoć profesionalnih specijalizovanih kamera, koje se koriste u svrhu lociranja mesta, može se predvideti tačno mesto curenja vode i tako efikasno rešiti problem.

Uz pomoć savremene tehnologije i različitih kamera koje se koriste za detekciju curenja vode, mogu se dobiti precizniji podaci o mestu gde se javlja curenje vode, što kompletnu uslugu saniranja tog problema, čini znatno efikasnijom i bržom.

IZBOR IDEALNE KAMERE ZA DETEKCIJU CURENJA


U zavisnosti od tipa objekta, vodoinstalateri koriste različite alate i profesionalne kamere, kada je u pitanju problem curenja vode.

Ključna stvar je definisati preciznu detekciju mesta curenja vode, kako bi se problem rešio za što kraće vreme i sa što manje oštećenja na zidovima i cevima, kao i šuta nakon radova.

Svi znamo da postoje različiti tipovi objekata, kao i da se u skladu sa tim biraju različite vrste alata koji će efikasnije dovesti do rešenja problema.

U skladu sa tim, kod problema detekcije curenja vode, koristi se Geofon, termalne i optičke kamere.

Posedujemo najkvalitetnije kamere za različite tipove objekata, koje daju najtačnije i najpreciznije rezultate kada je detektovanje mesta curenja u pitanju.

Termalne kamere se koriste za zatvorene prostore i kupatila.

Ono što je posebno važno jeste to da uz pomoć termalnih kamera dobijamo tačnu informaciju, bez potrebe za obijanjem i rušenjem zidova.

Suština je u tome, što termalne kamere detektuju mesto curenja, na osnovu temperature vode.

Ukoliko kroz cev prolazi vruća voda, na ekranu se detektuje crvena boja, ukoliko je u pitanju hladna voda, na ekranu će se pokazati zelena ili plava boja.

Optičke kamere koriste se isključivo za kanalizaciju i kanalizacione cevi.

Korisno je da znamo, da ona funkcioniše, tako što se glava kamere ubacuje u cev, a njena konstrukcija je takva da može proći kroz veoma sitne otvore i omogućava veoma jasan kvalitet slike, koja daje tačno mesto curenja.

Zahvaljujući mogućnosti da uz optičku kameru možemo da prođemo kroz 30 metara cevi odjednom, bez ikakvih dodataka, možemo da pružimo preciznu i tačnu detekciju, što je veoma važno jer u tom slučaju, ne dolazi do bespotrebnog bušenja i lupanja, već je omogućeno da se na ovaj način detetekcija curenja vode, maksimalno optimizuje.

Optička kamera može proći kroz sve cevi prečnika do FI-200.

Geofon se koristi za spoljna ispitivanja, za vodovodne cevi u betonu, pod zemljom i slično.

Radi uz pomoć frekventnih talasa, a profesionalci je koriste tako što je aplikuju u beton od zida ili poda, shodno tome, gde se nalazi cev koja se ispituje.

Frekventni talasi daju šumove.

Na osnovu šumova se dobijaju jasne informacije o mestu gde je potrebno izvršiti kopanje do sporne cevi.

KADA SE RADI SNIMANJE CEVI KAMEROM?


U određenim situacijama, kao što je detekcija curenja vode, potrebno je uvesti snimanje cevi kamerom.

Važno je da znate da je ovo veoma kompleksna operacija, koju mi uspešno obavljamo, a ona podrazumeva specijalizovane tehničke uređaje, najnovije generacije kao i stručne osobe koje imaju sva ovlašćenja za njihovo korišćenje.

Profesionalne kamere za snimanje cevi su veoma skupocena oprema, koju smo mi kao servis obezbedili, kako bi mogli da vam pružimo najefikasniju uslugu, ne samo kada je detekcija curenja vode u cevima u pitanju, več i snimanje cevi, radi upoznavanja sa njihovim stanjem.

Kamere za snimanje cevi su visokotehnološka oprema, koja nam omogućava da sagledamo kompletno unutrašnje stanje cevi, bez potrebe da rušimo ceo objekat.

Uz pomoć kamera za snimanje cevi, ceo proces saniranja kvara, se može izvršiti na mnogo elegantniji način, bez nepotrebnog šuta i nereda.

Za razliku, od pre nekoliko desetina godina, sada imamo priliku, da lokalizujemo tačno mesto kvara, odnosno curenja vode, a da ne moramo da obijamo čitave objekte, kako bismo to utvrdili.

Na ovaj način, rade se samo manja oštećenja na zidu u strogo kontrolisanim uslovima, tako da se kompletna operacija saniranja cevi, radi za mnogo manje vremena, nereda i buke.

Ipak, specijalzovane kamere nisu igračke, već veoma dragocen alat koji mi uspešno koristimo.

Postoji nekoliko tipova kamera za snimanje cevi i one se razlikuju po načinu rada ali i po vrsti objekta, za koje se koriste.

Termalne kamere se koriste u zatvorenim objektima, najčešče u domovima i poslovnim prostorima, i rade po principu detekcje tople i hladne vode u cevima.

Optičke kamere rade po principu frekventnih talasa koji proizvode šumove, koji daju informacije neophodne za detekciju. Koriste se za kanalizaciju i istovremeno mogu snimiti do 30 metara cevi. Takođe imamo i geofon koji se koristi za snimanje cevi na otvorenom području.

Naši majstori će prvo pokušati da detektuju mesto curenja, uz pomoć drugih metoda i zahvaljujući svom velikom iskustvu, a ukoliko to nije moguće, u ceo proces uvešćemo adekvatan tip kamere za snimanje cevi.

KAKO IZGLEDA DETEKTOVANJE KADA NAS POZOVETE?


Sigurni smo da ste bar jednom bili u situaciji da primetite vlagu na zidovima, ili čak vodu koja curi iz plafona, od komšije iznad vas.

Prirodno je da vas uhvati panika, jer ni sami ponekad niste sigurni odakle nastaje problem.

Zato je potrebno da reagujete na vreme i tako sačuvate svoju ali i tuđu imovinu.

Čuli ste da majstori mogu veoma efikasno pronaći izvor odnosno mesto gde je nastalo curenje.  Zato kada nas pozovete, mi dolazimo na vašu adresu, da efikasno rešimo vaš problem.

Sam proces detekcije počinje dolaskom stručnjaka, koji je specijalizovan za korišćenje kamera koje su namenjenje za detekciju mesta  u cevi iz koje curi voda.

Prvi korak se sastoji u tome, da majstor ustanovi da kvar postoji, što je moguće jedino kada izađe na teren.

Zatim majstor bira pravi način za detekciju curenja vode , odnosno adekvatan tip kamere, pomoću koje će doći do najpreciznijih informacija.

Kao što znamo postoje termalne kamere, koje se koriste u zatvorenom prostoru i detektuju vruću i hladnu vodu, optičke koje daju snimak izutenog kvaliteta i koriste se za kanalizaciju i Geofon za spoljnu upotrebu.

U zavisnosti od objekta, gde je nastalo curenje, majstor će izabrati adekvatnu kameru i pripremiti je za rad, radi dobijanja što preciznijih informacija do krajnjeg cilja, a to je tačna lokacija gde je počelo  curenje vode iz cevi.

OTKRILI SMO KRITIČNO MESTO, ŠTA DALJE?

Šta klijenti dobijaju od nas nakon detekcije?


Kada je majstor na vašoj adresi ili terenu, uz pomoć profesionalnih kamera najnovije generacije obavio detekciju curenja vode i ustanovio kritično mesto kvara, ostaje pitanje kako se ceo proces dalje odvija.

Kritično mesto je locirano i tada sledi naredna faza u rešavanju ovog složenog problema.

Nakon detekcije, majstori se najčešće suočavaju sa tri problema:

Pucanje vodovodne ili kanalizacione cevi – Ukoliko ustanovimo pucanje vodovodne ili kanalizacione cevi, to predstavlja ozbiljan problem, koji moramo hitno rešiti.

Pucanje cevi nastaje iz nekoliko razloga.

Često se u zimskom periodu cevi zamrznu, ukoliko kroz njih ne teče topla voda, obično u slučajevima kada nismo duže vreme kod kuće ili u objektu.

Niske temperature dovode do oštećenja cevi i tada voda počinje da se probija kroz zidove, šo može izazvati veliku materijalnu štetu, kako na vašem, tako i na komšijskom objektu.

Zapušenje nastalo u cevima - Zapušenje je najčešći uzrok vodoinstalaterskih intervencija.

Zapušenje može nastati u gotovo svim cevima, na vertikali ili horizontali stambenog ili poslovnog prostora, u dvorišnim kanalizacijama, fekalnim kanalizacijama.

Uzrok je uglavnom ljudski faktor, koji dovodi do zapušenja u cevima.

Kada bacamo nerastvorive materijale u wc šolju, sudoperu, lavabo, nakon nekog vremena nastaju teža zapušenja u cevima, koja mogu napraviti veliki problem na celom objektu.

Stvari kao što su vlažne maramice, ulja, masti, strani sitni deliči i druge stvari koje ne smeju dospeti u cevi, jer stvaraju zagušenja i sprečavaju vodu da neometano prolazi kroz cevi, su pogubne za naše instalacije. Tada ne pomažu saveti sa interneta, već isključivo profesionalna oprema i znanje vodoinstalatera.

Nestručna montaža - Nestručna montaža i planiranje cevi u kupatilu i kuhinji, najčešće u toku adaptacije objekta, možda je i najteži problem, sa kojim se suočavamo tokom naših intervencija.

Nestručna montaža i planiranje vodovodnih i kanalizacionih cevi, obično znači da je potrebno uraditi celu rekonstrukciju objekta, te da nije moguće popravaiti samo jedan segment, već kompletne instalacije.

Nakon renoviranja kupatila, mogu se desiti različita oštećenja i dolazi do curenja vode kod navoja ili nastavaka.

Važno je da znate da mi sa svakim problemom uspešno izlazimo na kraj i gotovo uvek nalazimo najbolli način za njegovo rešenje.

Želimo da znate, da nakon detekcije, od nas dobijate jasan plan koji se sastoji od tehničkog objašnjenja kvara, kao i jasnog plana mogućih rešenja i koraka, koji su potrebni da se sprovedu, kako bismo uspešno rešili problem.

Na sve vaše nedoumice dobićete jasan pismeni i usmeni odgovor, u cilju naše uspešne buduće saradnje.

VRSTE KAMERA ZA DETEKCIJU VODE

Posedujemo sve vrste kamera za snimanje poslednje generacije


Termalne (termovizijske) kamere: Termalne kamere najviše se koriste u domovima i drugim zatvorenim objektima, gde dolazi do problema koji izaziva najviše panike među našim klijentima, a to je curenje vode.

Termalne kamere detektuju mesto curenja, bez bušenja ili kopanja zidova, uz pomoć temperature vode, tako što se na ekranu prikaže crvena boja, ako je u pitanju topla ili vruća voda ili zelena ili plava boja, ako je u pitanju hladna voda. 

Optičke kamere: Optičke kamere namenjene su za kanalizaciju ili kanalizacione cevi, a koriste se tako što se glava kamere ubacuje u cev, a na ekranu se očitava slika u boji.

Koristimo optičke kamere najvišeg kvaliteta, kako bi klijentima mogli da ponudimo precizne informacije i najviši kvalitet slike i što je najvažnije preciznu detekciju mesta, gde je nastalo curenje vode. 

Geofon: Geofon je isključivo za spoljnu upotrebu i pomoću njega se ispituju vodovodne cevi, tako što se Geofon zabode u beton od zida ili poda i uz pomoć frekventnih talasa emituje šumove, pomoću kojih profesionalac za detekciju locira tačno mesto gde će se izvesti kopanje i stići do cevi.

ŠTA NAKON DETEKCIJE CURENJA VODE?

Da li moramo dalje da prihvatamo radove?


 

Kada smo ustanovili tačno mesto curenja vode, odnosno uradili jasnu i profesionalnu detekciju curenja vode u vašim cevima, sa ili bez upotrebe profesionalnih kamera za snimanje cevi, ostaje nam sama popravka odnosno završna faza i konačno rešavanje problema.

Kao profesionalni servis, mi vam možemo ponuditi kompletan paket usluga, ali samo od vas zavisi da li ćete nakon naše stručne detekcije prihvatiti dalje popravke i rešenja koja smo vam predložili ili ćete izabrati neku drugu opciju.

Detekcija curenja vode je naš primarni zadatak za koji ste nas angažovali a nakon toga klijentima možemo ponuditi dve opcije:

  • Prva opcija podrazumeva da se nakon završene detekcijei plaćanja usluga, naša saradnja, ovog puta završava, te se možete odlučiti da angažujete drugi tim ili da popravku radite sami.
  • Ili da izaberete drugu, mnogo bolju opciju- a to je da nas angažujete i u sledećoj, konačnoj fazi sanacije problema u cevima.

KO NAS MOŽE ANGAŽOVATI I SA KIM SARAĐUJEMO?


Naši majstori pokrivaju celu teritoriju Beograda, već godinama uspešno sarađujemo kako sa pravnim, tako i sa fizičkim licima. Naši klijenti su brojni upravnici zgrada, skupštine stanara, veliki broj porodica i firmi, koje koriste naše usluge.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com