ODGUŠENJE SEPTIČKE JAME


U naseljima i mestima gde se ne mogu postaviti kanalizacione cevi ili one još nisu postavljene, koriste se septičke jame.

Prirodno, sve fekalije, ljudski otpad i druge vrste otpada završavaju u septičkoj jami.

Večina objekata ima kanalizaciju i ako se one ne tretiraju pravilno dolazi do njihovog zagušenja, a takođe i septičke jame mogu biti zapušene.

 

Ko radi odgušenje i čišćenje septičke jame?

Iako su septičke jame u fazi nestajanja i još po koje domačinstvo ih ima, veoma je važno održavati ih pravilno i čistiti na vreme.

Za održavanje i čišćenje septičkih jama, zaduženi su vodoinstalateri. Mi smo jedna od retkih ekipa koja se profesionalno bavi čišćenjem septičkih jama pod zakonski propisanim uslovima.

Iako mnogobrojni domaćini pokušavaju da septičku jamu očiste sami, kako bi uštedeli novac, to nikako nije preporučljivo, jer može doći do izlivanja i mnogo gorih problema, nego što je njeno zagušenje.

Koliko često se septičke jame moraju prazniti?

Ne postoji univerzalni odgovor na ovo pitanje, on pre svega zavisi od veličine septičke jame i od broja članova u jednom domaćinstvu. Ukoliko ih ima više, normalno je da će se sanitarije više koristiti i tada će biti potrebno češće čišćenje septičke jame.

Ono što je važno prilikom gradnje je da se moraju ispoštovati svi protokoli i standardi koji su potrebni za izgradnju septičkih jama. Veličina septičke jame obračunava se na osnovu potrošnje vode.

Ukoliko imate septičku jamu manju od one koja je propisana, logično je da ćete morati češće da je čistite.

Kako se odvija posao čiščenja septičke jame?

Posao čiščenja jame rade vodoinstalateri. Uvek nas možete pozvati i odabrati termin koji vam odgovara. Ne postoji radno vreme za nas.

Sve vodoinstalaterske usluge radimo svakog dana, vikednom i praznicima, a za hitne situacije dolazimo čak i noću.

Posedujemo svu neophodnu opremu za čišćenje i ptažnjenje septičke jame.

Posao se sastoji iz čišćenja i pražnjenja septičke jame, kao i otpadnih voda, a sav otpad se odnosi na deponiju.

Usluga čišćenja i pražnjena septičke jame podrazumeva i čišćenje separatora i rezervoara.

Koje sve vrste septičkh jama postoje?

Postoji više vrsta septičkh jama u zavsnosti od materijala od koga su izrađeni rezervoari. Svaki od njih ima svoje prednosti i mane.

Plastične septičke jame su jedne od načešćih. One se koriste za taloženje i delimično prečišćavanje otpadnih voda. Mogu se koristiti za otpadne vode u domačinstvima, školama, vrtićima, vikndicama.

Ono što je njihova najveća prednost jeste da su otporne na sve vrste temperatura, kako na visoke, tako i na izuzetno niske temperature. Takođe one su otporne i na sve hemijske supstance iz zemljišta, ne mogu da korodiraju niti da se raspadnu.

Takođe, septičke jame se mogu podeliti i na protočne i na neprotočne septičke jame. Protočne se mogu koristiti kao privremeno rešenje, za odvođenje otpadnih voda, do mesta planirane kanalizacije i neprotočne septičke jame koje se mogu koristiti za domačinstva do najviše 50 osoba. Takođe, one mogu biti i dvokomorne i trokomorne.

Koliko košta pražnjenje septičke jame?

Cena pražnjenja odnosno čišćenja septičkh jama zavisi od njene zapremine. Ono što je važno je da ćete cenu sznati, čim nas pozovete. Nema dodatnih troškova. Cena se u proseku kreće od 4.000-6.000, u zavsinosti za koju firmu se opredelite.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com