OTPUŠAVANJE SLIVNIKA


Otpušavanje slivnika jedna je od hitnih intervencija.

Slivnici se mogu nalaziti u kupatilu, u kadi, na pločicama, u tuš kabini, ali i na terasama, u dvorištu i slično.

Glavna funkcija slivnika je da osigura prolaz vodi, odnosno da sva voda koja se koristi prilikom tuširanja, kupanja i pranja, završi u slivniku. U suprotnom, sva ta voda nanela bi ogromnu materijalnu štetu u vidu poplave.

 

Zašto je otpušavanje slivnika toliko česta intervencija?

Zapušen slivnik je veoma česta pojava. Zato što sva voda koja se koristi, mora da ode u kanaliazaciju putem slivnika.

Prilikom kupanja, pranja i tuširanja, često se desi da se nakupe dlake, ostaci sapunice i ostaci drugih sredstava za higijenu.

Sve to zajedno sa vodom stiže do slivnika, a slivnik kroz koji bi trebalo da prođe, je često uzan i obično ima rešetku, koja bi trebalo da spreči da dlake, ostaci sapunice i drugi sitni predmeti ne završe u slivniku, odnosno u kanalizaciji.

Problem kod ovih stvari jeste što se one ne rastvaraju u vodi, a veoma često, čak iako strogo vodimo računa, nekako neprimetno padnu na pod i odu zajedno sa vodom.

Prolaz kroz slivnik je veoma uzan, a kada se nakupi određena količina otpada koja ne prolazi u kanalizaciju, već završava na zidovima cevi, dolazi do zagušenja, koje vodinstalater mora da otkloni.

Da li možete sami da otpušite slivnik?

Kada nam se zapuši slivnik, ovo pitanje nam se prvo nameće.

Često pokušavamo da sami rešimo problem, tako što prvo uzmemo, ono što nam je prvo pri ruci. Obično je to vakum guma i sajla koju imamo kod kuće. Istina, ponekad će ovaj kućni alat zaista biti dovoljan, kao i spoljno čišćenje slivnika od dlaka i druge masnoće.

U samo par poteza, slivnik bi opet trebalo da bude prohodan.

Tu su i sredstva za otpušavanje odvoda u vidu štapića, praha ili tablet, koje samo ubacite a ona se u dodiru sa vodom rastvore. Ovo su veoma korisna preventivna sredstva u cilju dodatnog čišćenja i osvežavanja slivnika.

Međutim, često su zagušenja veoma ozbiljna, te ovi kućni recepti ne pomažu kod ove vrste zagušenja.

Šta da radite kada ništa od kućnog alata ne pomaže, a voda u slivniku dalje ne prolazi?

Morate znati da su određena zagušenja slivnika i kanalizacije veoma opasna, te da mogu napraviti mnogo veću štetu, nego što to na početku izgleda.

Ukoliko je zagušenje nastajalo godinama, u slivniku se napravila veoma jaka prepreka, od naslaga masnoća, ostataka, dlaka i drugih predmeta, koji se ne mogu rastvoriti u vodi, te je u tom slučaju neophodna profesionalna pomoć vodoinstalatera.

Profesionalne mašine za otpušavanje kanalizacije i vodovodnih cevi, rade mnogo većom snagom i pod jakim pritiskom vrše uticaj na blokadu koja je nastala u cevima, te je uspešno otklanjaju.

Ponekad majstori ne mogu da detektuju tačno mesto gde je nastalo zagušenje, te u tu svrhu koriste profesionalne kamere za svaku vrstu cevi.

Kada se problem detektuje, onda je primena odgovarajućih alata mnogo jednostavnije.

Cilj je upotrebiti što adekvatniji alat. U ovom slučaju to su električne sajle, veoma uspešno otklanjaju prepeku nastalu u odvodu, ali i otklanja sve naslage koje su se nataložile na cevima i koje bi opet mogle da naprave problem u veoma kratkom roku, ako se dobro ne očiste.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com