Novosti

Iz zida kod wc šolje izlazi voda

Kada se pusti voda u wc šolju, ona nastavi da teče

Šta kada ne može da se pusti voda na vodokotliću?

Šta kada plovak na monobloku ne radi?

Šta kada se iz WC-a javljaju neprijatni mirisi?

Toalet papir redovno zapušuje cev

Voda u wc šolji se diže i spušta

Voda curi iz spoja wc šolje i zida

WC šolja se sporo puni vodom

Vodokotlić neće da puni

Šta kada se diže nivo vode u kupatilu na odlivu?

Odgušenje kišne kanalizacije vomom

Pražnjenje vode iz podruma

Šta ako curi voda u šahtu posle sata

Kako rešiti zapušenje kanalizacine cevi WC šolje?

Nekontrolisano podizanje nivoa vode u WC šolji

Rasklimana WC šolja

Šta kada upadne osveživač u WC šolju i zapuši je?

Zamena daske na WC šolji

Šta kada se zalomi ventil za WC šolju?

Kada se pusti voda izlazi ispod WC šolje

Spoj između vodokotlića i WC šolje pušta vodu

Šta ako se na spoju WC šolje i vodokotlića odvoji ispirna cev?

Kada se pusti voda preliva WC šolja

Kaplje voda od vodokotlića do WC šolje

Šta kada procuri ventil iznad WC šolje?

Šta kada vodokotlić padne sa zida?

Ušrafljivanje WC šolje u pod

Šta ako ne zatvara plovak vodokotlića?

Šta ako se iz WC šolje oseća neprijatan miris?

Šta ako voda odlazi iz WC šolje ali sporije?

Šta kada začepi cev na WC šolji?

Voda izvire ispod WC šolje

Zamena daske na wc šolji

WC šolja zagušena štapićima za uši

Curi veza između WC šolje i odvoda

Montaža stojeće podne WC šolje

Curenje vode oko wc šolje kada se pusti voda

Šta kada bref upadne u šolju?

Curi crevo koje povezuje vodokotlić i WC šolju

Popravka ugradnog kazančeta

Na pisoaru stalno curi voda

Iz WC šolje otiče voda ali ne odlazi papir

Šta kada se kuglice osveživača zaglave u WC šolji?

Kad se pusti voda WC šolja se napuni do vrha

Kada se pusti voda iz kazančeta u WC šolji se diže i spušta

Silikoniranje WC šolje

Šta kada puknu šrafovi prilikom skidanja wc šolje

Šta ako tuferima za skidanje šminke zapušite WC šolju?

Slab pritisak vode u WC šolji

Šta ako je nizak nivo vode u WC šolji?

Pojavila se pukotina u vidu linije na WC šolji

Zamena šrafova na WC šolji

Šta ako vlažne maramice zaguše šolju?

Zamena konzolne WC šolje

Puno kamenca na WC šolji

Slab pritisak vode prilikom ispiranja WC šolje

Nivo vode u WC šolji se podigao

Voda iz WC šolje izliva

Kada se povuče voda na WC šolji plavi kupatilo

Otpušavanje horizontalne cevi WC šolje

Zapušena WC šolja, voda izbija na slivnik

Fleka na plafonu ispod u ravni WC šolje

Voda preliva iz WC šolje

WC šolja ne dihtuje na spoju sa odvodom

WC šolja se klati

Držač osveživača se zaglavio u WC šolju

Pravi se nivo vode na WC šolji, neće da otiče

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com