OTPUŠAVANJE WC ŠOLJE VIDIKOVAC


Kada se suoči sa zapušenom wc šoljom, većina ljudi želi samo da što pre reši problem zapušene wc šolje, koja značajno može remetiti vašu svakodnevnicu. Pored toga što voda sporo otiče ili čak preti da se izlija van wc šolje, ovaj problem se ne sme zanemarivati ni zbog neprijatnih mirisa koji su uglavnom prateća pojava.

Budući da wc šolju koristimo mnogo puta u toku dana, ova intervencija jeste i mora biti imperativ za rešavanje.

Najbolja opcija, kao i kod bilo kog kvara jeste da zovete majstora, a ne da pokušavate da budete sam svoj majstor, jer obično niste svesni da sve intervencije imaju neke svoje zakonitosti i protokole.

 

Šta je sve potrebno uraditi pre samog otpušavanja wc šolje?

Kada vodoinstalater izađe na teren, on mora obaviti nekoliko faza pre nego što stvarno krene sa intervencijom otpušavanja wc šolje.

Pre svega važno je da mu u razgovoru spomenete sve simptome koje ste primetili, npr. da voda stoji da neće da otiče i da ste primetili neprijatne mirise koji se šire i van kupatila.

Kada vodoinstalater sakupi sve potrebne informacije, on će preći na sledeću fazu, koja se zove detekcija kvara.

Detekcija kvara jeste utvrđivanje tačne lokacije u cevima, gde je nastalo zagušenje ili gde je došlo do curenja vode.

Kako se radi detekcija mesta zagušenja u cevima?

Kako bi detekcija bila uspešna i precizna ali i efikasna, vodoinstalater koristi dva načina. Jedan od njih je odokativno posmatranje, npr. vlažna mesta na zidu, ukazuju da je na tom mestu pukla cev, te se u tom slučaju može početi sa sanacijom.

Drugi metod je dosta efikasniji i precizniji, a to je uvođenje kamera za snimanje cevi u celu procedure.

Ove kamere su jako važne, jer se pomoću njih dobija jasno i precizno mesto kvara, te se može samo na lokalizovanoj površini izvršiti sanacija, što vam daje mogućnost da ne morate da rušite pola zida oko ili celu oblast, gde je nastalo zagušenje ili curenje vode.

Kako rade kamere za snimanje cevi?

Glava kamere se stavlja u cevi i tom prilikom ona prlolazi kroz celu dužinu i snimaju u kakvom se stanju nalaze cevi.

Tokom snimanja može se jasno detektovati mesto zagušenja, kao koliki je intezitet zagušenja. Ove kamere koriste se i za snimanje cevi u svrhu detetkcije curenja vode.

Kamere se dele na termalne, optičke i geofon. A sve one su specijalizovane za određenu vsrtu cevi.

Termalne se koriste za vodovodne i kanalizacione, optičke samo za kanalizacione, a geofon za spoljnu upotrebu.

Informacije o stanju u cevima, dobijamo na snimku kamere, gde se jasno može uočiti tačno mesto, gde je potrebno izvršiti intervenciju. Nakon pravilne detekcije, vodoinstalateri odlučuju o tome koji će metod primeniti za efikasno otpušavanje wc šolje.

Obično se primenjuju električna sajla koja veoma efikasno probija zagušenja, kao i mašina koja radi pod pritiskom, a koja se koristi u sklopu woma vozila ako je intervenciju potrebno obaviti napolju, kao i kod velikih zagušenja čitavih vertikala, gde je intervencija otpušavanja wc šolje veoma kompleksnai složena.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com