SNIMANJE CEVI KAMEROM


U slučaju težih kvarova, kada nije moguće drugim metodama otkriti mesto curenja vode, odnosno uraditi pravilnu detekciju curenja vode ili mesta gde je nastalo zagušenje koriste se profesionalne specijalizovane kamere najvišeg kvaliteta, koje daju veoma jasan snimak visoke rezolucije, tako da se jasno može sagledati stanje cevi i mesto gde je problem nastao.

Kao servis koji pažlljivo planira vodoinstalaterske intervencije, prvo pokušavamo da mesto detekcije odredimo pomoću jednostavnijih metoda, a tek kada to nije moguće pribegavamo upotrebi kamera za snimanje cevi.

Snimanje cevi kamerom nije jednostavna procedura

Snimanje  cevi kamerom  je složenija procedura koja iziskuje rukovanje od strane profesionalaca koji poseduju sve licence za korišćenje kamera, snimanje kamerom i tumačenje rezultata. Takođe, oni bi trebalo da imaju i dosta iskustva kada je snimanje cevi kamerom u pitanju.

Budući da smo jedan od najprofesionalnijih vodoinstalaterskih servisa, u mogućnosti smo da vam ponudimo snimanje kako vodovodnih, tako i kanalizacionih cevi, u zatvorenim objektima i na otvorenom.

Tek kada ustanovimo da druge metode detekcije u vašem sučaju nisu od koristi, predlažemo snimanje cevi kamerom.

Glavni cilj snimanja kamerom jeste da se ustanovi tačno mesto curenja, ili zagušenja u cevima, kako bi se izbeglo nepotrebno lupanje i bušenje.

Koje vrste kamera se koriste za snimanje cevi?

U tu svrhu koristimo visokotehnološke kamere, koje daju snimak odličnog kvaliteta.

Posedujemo sve kamere koje postoje na tržištu i sve one se razlikuju prema načinu na koji rade i prema tipu objekta gde se koriste.

Termalne kamere se najčešće koriste. One su veoma efikasne jer se koriste u zatvorenim prostorima, gde bez lupanja i bušenja možemo precizno detektovati mesto curenja ili zagušenja.

Na osnovu temperature vode dobijamo informacije na ekranu u vidu svetlosne signalizacije. Crvena signalizacija na ekranu, pokazuje nam da je u cevima topla ili vruća voda, dok zelena i plava signalizacija pokazuje da je u cevima hladna voda.

Jednostavnim provlačenjem kamere kroz cevi, koja snima situaciju u cevima i daje nam sve potrebne informacije, preczno detektujemo mesto gde je došlo do curenja vode ili zagušenja i izbegavamo grube radove i obijanje zidova, koliko je to moguće.

Preciznom lokacijom, delujemo samo na ograničeni prostor i time ne ružimo ceo zid, što je ranije stvaralo veliki trošak kada su finansije i vreme u pitanju.

Kako izgleda snimanje cevi optičkom kamerom?

Snimanje cevi optičkom kamerom izgleda tako što se glava kamere ubacuje u cev i daje veoma kvalitetan snimak visoke rezolucije o mestu curenja vode ili zagušenja i uopšteno o stanju cevi.

Optičke kamere se koriste isključivo za kanalizacione cevi, dok se za vodovodne cevi koriste termalne kamere i geofon.

Optičke kamere pružaju veoma efikasne informacije jer mogu da prođu kroz sve cevi prečnika do FI 200, a tokom jednog snimanja mogu obuhvatiti dužinu cevi do 30 m, bez ikakvih produžetaka.

Geofon koji radi po principu frekventnih talasa, može se koristiti kako za spoljnu, tako i za unutrašnju upotrebu. On se pokazao veoma efikasnim kada je snimanje ispod zemlje u pitanju.

Na osnovu šumova koji se javljaju kao posledica frekventnih talasa, onaj koji vrši detekciju, može da odredi tačno mesto, gde je potrebno započeti kopanje.

U slučaju da je to zatvoreni prostor, geofon se ubacuje kroz beton ili zid i na taj način započinje snimanje.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com