OTPUŠAVANJE WC ŠOLJE BRAĆE JERKOVIĆ


Otpušavanje wc šolje vakum gumom, može biti veoma efikasna metoda. Ipak, važno je znati da je ona ipak ograničena metoda i da neće biti uspešna ako se radi o jačem zagušenju.

Uz vakum gumu možete koristiti i razna hemijska sredstva ali i kombinaciju sastojaka koji dovode do hemijske reakcije odnosno rastvaranja taloga u wc šolji, nastalih u vidu naslaga masti, ulja i ostataka hrane.

Jedna od tih kombinacija može biti mešavina sirćeta i vode koju prospete u odvod i sačekate da deluje, nakon toga upotrebite i vakum gumu, koja će pojačati efekat i udruženim snagama ukloniti barijeru. Ukoliko vam vakum guma, ne pomogne kao prvo rešenje, postoji još niz efikasnih rešenja, koja mogu da pomognu.

 

Koja još efikasna rešenja postoje kada je otpušavanje wc šolje u pitanju?

Ukoliko vam vakum guma nije pomogla da rešite problem, to znači da se radi o jačem zagušenju i da će vam biti potrebna profesionalna pomoć vodoinstalatera.

Kada vakum guma ne pomogne, vodoinstalateri obično koriste sajlu, kako bi ustanovili da li se sa njom može odgušiti wc šolje ili druge vrste odvoda.

Sajla je veoma praktičan alat, sa kojim se može dopreti do najnezgodnijih mesta u odvodu. to omogućava vodoinstalaterima da lakše otklone prepreke u odvodu, ako ih ima. Ukoliko ni to ne pomogne, znači da je zagušenje dosta ozbiljnije, da sun a cevima tvrdokorne naslage koje se moraju odstraniti mašinskim putem.

Mašinsko otpušavanje wc šolje je najefikasnije

Mašinsko otpušavanje wc šolje je najefikasnije rešenje i koristi za najjača zagušenja kao i za otpušavanje cele vertikale. Kod mašinskog otpušavanja važno je da se uradi detekcija curenja vode ili mesta zagušenja.

Vodoinstalateri u ceo proces uključuju i kamere za detekciju zagušenja, tako da mogu precizno odrediti mesto zaušenja. kada otkriju precizno mesto i stepan zagušenja, oni se potom odlučuju za jedan od predviđenih načina za mašinsko otpušavanje wc šolje.

Ponekad je zagušenje na celoj vertikali i zato je važno da se izabere najefikasniji metod, jer kada je zagušenje vertikale u pitanju, jer u tom slučaju cela zgrada pa i objekta ne mogu koristiti ni toalet ni vodu. Zato je važno da se ovaj tip hitne intervencije uradi što ranije.

Koje metode mašinskog otpušavanja wc šolje postoje?

Jedna od opcija za mašinsko otpušavanje wc šolje će dati odlične rezulatate.

Otpušavanje wc šolje pod visokim pritiskom vode, koristi se za efikasno uklanjanje svih naslaga pod jakim i usmerenim mlazom vode koji pod pritiskom od 250 bara ispira sve naslage i prepreke koje su se nataložile u cevima.

Otpušavanje kanalizacije pomoću mašine koja radi na elektro pogon. Ovim putem moguće je otpušiti sve odvodne cevi prečnika od 20mm do 300 mm. Na ovaj način uspešno se otklanjaju sve nečistoće u cevima.

Woma vozila su najjači adut kada je mašinsko otpušavanje u pitanju. Ova vozila opremljena su implementiranim pumpama koje ispiraju cevi pod pritiskom, sadrži rezervoar sa vodom i kompletnu opremu. Najčešće se koriste za spoljnu kanalizaciju zbog pristupa i gabarita samog vozila.

Vodoinstalateri kombinuju jednu od ove tri opcije za uspešno otpušavanje svakog odvoda pa i wc šolje.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com