KAPLJE VODA OD VODOKOTLIĆA DO WC ŠOLJE

Ako voda kaplje iz vodokotlića u wc šolju, to znači da je popravka hitna i neodložna. Kapanje vode u wc šolju je trošak koji ne morate da paćate ako na vreme uradite popravku.

Uz to kapanje vode, ume jako da vas iznervira i zato je hitna popravka jedino pametno rešenje. Kada se dešava da kaplje voda iz vodokotlića, tu može doči do dva problema,
jedan je neispravan plovak, a drugi neispravno zvono za vodokotlić.


Važno je da popravku uradite što pre, jer ćete u protivnom trošiti i do 100 litara vode dnevno, koju ćete praktično baciti, što je svakako i bačen novac.


Radije ga ulođite u dobrog vodoinstalatera, koji će na prvom mestu utvrditi uzrok.


Veoa često se dešava da dihtung oslabi zbog hbanja, što je prvi uzrok curenja vode, a drugi uzrok je kada gumica od zvona ne dihtuje dobro, u slučaju kvara
zvona.

Za zamenu zvona neophodno je prvo zatvoriti dovod vode i isprazniti vodokotlić, skinuti crevo za dovod vode u kazanče.

Potrebno je skinuti masku i dvrnuti maticu, kako bi oslobodili zvono i izvadili
mahenizam. Pažljivo izvadite mehanizam, jer je ponekad to otežano, zbog
nakupljanja kamenca.


Potrebno je očistiti kamenac i prljavštinu i proveriti kakva je dihtung guma. Da li je
napukla ili zastarela. Očistite ili zamenite gumicu i vratite mehanizam u vodokotlić.


Napunite vodu i proverite mehanizam, Ako još curi, niste rešili problem kako treba
i neophodno je da pozovete stručnog vodoinstalatera, a ako jeste čestitamo
uspešno ste sanirali kvar i možete da odahnete.


Ako je neispravan plovak, vodokotlić će da curi, voda će da se preliva preko
sigurnosne cevi zvona, pa bi taj problem trebalo što pre rešiti.

Kod zamene ventila obavezno je zavrnuti glavni ventil, izvaditi ventil i postaviti
novi ventil, zavrnita ga i podesite nivo vode, vratite dovodno crevo i pustite vodu.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com