Zamena konzolne WC šolje

Ovaj postupak zahteva preciznost, stručnost i pažljivo planiranje kako bi se obezbedila dugotrajna funkcionalnost i estetsko zadovoljstvo. Pre nego što počne zamena, naš  vodoinstalater pristupa oceni trenutnog stanja konzolne WC šolje.

Proverava potencijalna oštećenja, curenja ili nepravilnosti koja bi mogla uticati na novu instalaciju. Ova ocena pomaže u planiranju zamene i identifikaciji potrebnih materijala i alata.

Prvi korak ka zameni je isključivanje vode i pražnjenje sistema. Ovo se obavlja kako bi se osigurala bezbednost prilikom rada, minimiziralo curenje vode i omogućila lakša manipulacija sa starom šoljom.

Nakon pražnjenja sistema,  naši vodoinstalateri pažljivo uklanjaju staru konzolnu WC šolju. Ovde je važno izbeći oštećenja poda i cevi tokom procesa. Staru šolju treba odložiti u skladu sa propisima o reciklaži.

Sledeći korak je priprema mesta za postavljanje nove konzolne WC šolje. Vodoinstalater proverava da li je pod ravnan, priprema cevi i spojeve za nove povezivanje i obezbeđuje stabilnu osnovu za postavljanje šolje.

Kada je mesto pripremljeno, vodoinstalater pažljivo postavlja novu konzolnu WC šolju. Prilikom postavljanja, posebna pažnja se posvećuje pravilnom povezivanju sa cevima, obezbeđujući hermetičko zaptivanje i sprečavajući eventualna curenja.

Nakon postavljanja, sistem se ponovno puni vodom, a vodoinstalater vrši testiranje funkcionalnosti. Ovde se proverava ispravno ispiranje, odsustvo curenja i bilo kakvi potencijalni problemi koji bi mogli uticati na rad nove konzolne WC šolje.

Zamena konzolne wc šolje je za nas jednostavan zadatak i zato nas možete pozvati i zakazati dolazak i dobiti uslugu eskperta u svom poslu koji obavlja vodoinstalarerke usluge više od 30 godina.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com