MAŠINSKO OTPUŠAVANJE WC ŠOLJE

Najefikasniji i najbolji način za svaki tip zagušenja wc šolje, bez obzira da li se radi o lakšem ili težem zagušenju jeste mašinsko otpušavanje wc šolje.

Mašinsko ogdušenje wc šolje podrazumeva da profesionalni vodoinstalater, koji ima adekvatno iskustvo i dozvolu za rukovanje mašinama, izvrši mašinsko otpušavanje na terenu.

Mašinsko otpušavanje wc šolje koristi se ne samo za wc šolje, nego i za sve druge vrste odvoda i garantuje efikasno otpušavanje, bez obzira na stepen zagušenja.

U mašinsko otpušavanje spada korišćenje mašina na elektro pogonmašina pod pritiskom sa jakim malzom vode pod pritiskom od 250 bara, kao i upotreba woma vozila sa svom neophodnom opremom, koje se koristi u retkim situacijama, kada je potrebbno cevima pristupiti sa spoljne strane.

Najveća prednost mašina za otpušavanje wc šolje je u tome, što je otpušavanje detaljno i precizno, a naslage u cevima se detaljno otklanjaju.

DOSTUPNI SMO 24 SATA DNEVNO/ SEDAM DANA U NEDELJI!

Kada vodoinstalater primi poziv od vas, on će već nakon nekoliko minuta moći da prepozna ozbiljnost situacije.

Zapušena wc šolja, nije ni malo prijatan prizor, a pored toga jeste i hitna intervencija zbog koje vodoinstalater mora što pre izaći na teren.

Kada vodoinstalater dođe na vašu adresu, a potrebno je da to bude stručno lice, može da uradi sve vrste vodoinstalaterskih intervencija, pa i mašinsko otpušavanje wc šolje ili bilo kog odvoda.

Vodoinstalater mora biti stručno lice, sa svim potrebnim licencama, mora posedovati sve alate za svaku vrstu intervencije i mora znati da rukuje sa njima.

Kada dođe do zapušene wc šolje, vodoinstalater će utvrditi da li postoje znaci kao što su neprijatni mirisi u vašem toaletu, voda koja sporo otiče ili voda koja ne otiče, već preti da se izlije iznad nivoa wc šolje.

Ukoliko je ovaj slučaj u pitanju, onda je to jasan znak da se radi o jakom zagušenju i da je najverovatnije neophodno mašinsko otpušavanje wc šolje.

Mnogi se pitaju zašto dolazi do zapušene wc šolje i drugih odvoda. Odgovor najpre leži u našoj nemarnosti, a što duže zanemarujemo naše odvode i u njih bacamo ostatke od hrane i tečnosti koje su guste i teško se rastvaraju u vodi, poput taloga od kafe, ulja i masti, ali i higijenskih potrebština, koje se uglavnom nalaze u kupatilu, a završavaju u wc šolji, kao što su vate, vlažne maramice i štapići za uši. Sve ovo će vremenom sigurno dovesti do jakog zagušenja, a onda je jedino rešenje mašinsko otpušavanje wc šolje.

Vodoinstalater pre bilo koje intervencije ne sme početi sa radom, dok ne utvrdi dve najvažnije stvari a to su mesto i stepen zagušenja.

Detekcija koja je u ovom slučaju neophodna kod jakih zagušenja, mora biti urađena precizno i detaljno. Najbolji način da se uradi detekcija curenja vode ili mesta zagušenja jesu specijalizovane kamere za snimanje cevi.

Putem ovih kamera dobija se veoma precizna informacija koje se šalju putem snimka, gde vodoinstalater može jasno videti stanje u cevima, kao i mesto gde je nastalo curenje, ili zagušenje, kao i stepen zagušenja.

U zavisnosti od vrste cevi, da li su u pitanju vododovodne ili kanalizacione cevi, koriste se termalne, optičke kamere ili Geofon. Kada je detekcija uspešno završena, i vodoinstalater utvrdi da nije moguće otpušiti wc šolju tzv. ručnim načinom otpušavanja, onda će on insistirati na mašinskom otpušavanju wc šolje.

Mašinsko otpušavanje wc šolje kao što samo ime kaže, podrazumeva upotrebu specijalnih mašina za otpušavanje wc šolje. one se koriste ne samo za wc šolju, već i za druge vrste odvoda.

Jedan od najkorisnijih metoda koje spadaju u mašinsko otpušavanje je mašinsko otpušavanje uz pomoć mašine pod pritiskom. Mašina pod pritiskom koristi jak i jasno usmeren mlaz vode pod pritiskom od 250 bara i na taj način je moguće ne samo probiti blokadu koja je zrokovala zagušenje, već i odstraniti sve naslage iz cevi. Električna sajla jasno usmerenim pokretim, takođe može otkloniti bilo koju vrstu zagušenja, ali i skinuti sve naslage.

Ova ključna razlika čini mašinsko otpušavanje najefikasnijim načinom za najteža zagušenja.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com