OTPUŠAVANJE WC ŠOLJE SENJAK


Vodoinstalateri rade široki dijapazon intervencija koje su u vezi sa popravkom i sanacijom vodovodnih instalacija ili kanalizacija, kao i montažom i demontažom sanitarija, menjanje ventila. Međutim najveći broj intervencija čini otpušavanje odvoda.

Zagušenje se može javiti na više odvoda, pa klijenti svakodnevno zovu servis zbog zagušenja wc šolje, zagušenja kade, zagušenja slivnika, i drugih odvoda.

Zagušenja se smatraju hitnim intervencijama, i potrebno ih je rešiti odmah.

 

Zbog čega je otpušavanje wc šolje hitna intervencija?

Zapušena wc šolja nije ni malo prijatan prizor i ne može se koristiti sve dok se ne obavi odgušenje.

Veoma je važno da odmah pozovete vodoinstalatera, kako bi se problem zagušenja rešio što pre.

Ukoliko živite u zgradi, velika je verovatnoća da dođe do zagušenja vertikale, što znači da ni jedan stan u sklopu zgrade ne može koristiti toalet niti vodu, dok se intervencija ne završi.

Za otpušavanje vertikale koriste se specijalna woma vozila koja su dobro opremljena mašinom za odgušenje, rezervoar sa vodom. Zahvaljujući posebnoj snazi mašina i najjača zagušenja se mogu uspešno rešiti.

Da li se mašinsko otpušavanje wc šolje primenjuje u svim slučajevima?

Mašinsko otpušavanje wc šolje se primenjuje kod težih zagušenja. Mašinsko otpušavanje nije potrebno kod lakih zagušenja, koja se mogu otkloniti i manje agresivnim metodama, kao što su vakum guma i profesionalna sajla.

Ukoliko je zagušenje wc šolje manjeg inteziteta, ručno otpušavanje wc šolje bi trebalo da bude dovoljno. U slučaju kompleksnijih zagušenja, otpušavanje wc šolje ali i bilo kog drugog odvoda, moguće je rešiti samo mašinskim putem.

U zavisnosti od stepena zagušenja i mesta na kome je nastalo zagušenje, vodoinstalateri će odabrati mašinu pod pritiskom, koja veoma efikasno spira sve naslage i nečistoće, električnu sajlu, koja može probiti zagušenje a efikasnim pokretima može i sastrugati sve naslage sa cevi.

Mnogo ljudi nije svesno da nije dovoljno samo napraviti otpušavanje wc šolje i probiti barijeru, kako bi voda mogla da prolazi, već je neophodno očistiti sve naslage koje se natalože na cevima.

Što je zagušenje vremenski duže trajalo, naslage su veće i tvrđe, pa ih je teže otkloniti i obrnuto. Ukoliko uradimo samo odgušenje, naslage će opet nasaviti da se talože i vrlo brzo će opet doći do potpunog zagušenja wc šolje.

Ovo ne važi samo za wc šolju, već i za sve odvode, do kojih zagušenje nastaje na isti način. razlika je samo u materijalu od kog nastaje zagušenje. Za wc šolju je karakteristično zagušenje od vate, vlažnih maramica, ostataka hrane, dok je za zagušenje kade karakteristino da nastake uglavnom od dlaka koje otpadaju prilikom tuširanja.

Kako možete da sprečite zagušenje wc šolje?

Jedini način da sprečite zagušenje wc šolje ali i drugh odvoda jeste da strogo vodite računa da u wc šolju ne upadnu komadići hrane, vlažne maramice, vata, ulja, talog od kafe.

Kada govorimo o drugm odvodima, veoma je važno da nakon tuširanje pokupite sve dlake, prljavštine i ostatke sa sobom, kako one ne bi prošle kroz odvod i pravile zagušenje.

Sudopere su takođe, jedan od odvoda koji se najlakše zaguše, pa je potrebno voditi računa o hrani koja upada u slivnik.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com